IMG_1968

Bellmanutställning

linje grön

Stora Henriksvik är också känt under namnet Bellmanmuseet

linje grön

Vi är inte ett museum i egentlig bemärkelse men vi har en mindre utställning som handlar om Bellman och Stockholm på hans tid.

Naturligtvis har Långholmen på sin tid gästats av Carl Michael Bellman själv, som ju var personlig vän med dåtida direktören för Spinnhuset, Hans Hansson Björkman.

På Bellmans tid hette Stora Henriksvik Lilla Sjötullen, där Mälaröarnas bönder fick betala tull för varorna de skulle sälja på torgen i Gamla Stan.

Platsen omnämns av Bellman i Fredmans Epistel nr 48, den välkända melodi som börjar ”Solen glimmar blank och trind”.

Det lilla museet över Carl Michael Bellman, hans liv, sånger och gestalter, Gustaf den III:s Sverige och 1700-talets Stockholm är sammanbyggt med kafé och trädgård. Bellmanmuseet kostar inget i inträde utan kan avnjutas tillsammans med fika.

IMG_1967
STORA HENRIKSVIK LOGO

Följ oss

Öppettider

  1. mån - sön